Novogodišnji paketi

Program obuhvata: Smeštaj na bazi polupansiona

30.12.2022 – 02.01.2023

Hotel Paket 3x polupansion Dodatni dan
Rimski dvor **** superior
Doček Nove Godine – Ferdinand 600€ 94€
Doček Nove godine u a la carte Sofiji 720€ 98€
Sofijin dvor **** superior
Doček Nove Godine – Ferdinand 660€ 98€
Doček Nove godine u a la carte Sofiji 750€ 108€

Cena paketa obuhvata:

Doček Nove Godine - Ferdinand

 • Gala silvestarska večera Nove godine sa živom muzikom u restoranu cara Ferdinanda sa čašom penušavog vina
 • Novogodišnja večera (01.01.2023)
 • Živa muzika (01.01.2023)
 • Novogodišnje iznenađenje
 • Mogućnost kasnog doručka (01.01.2023) od 9.30 do 11.30
 • Smeštaj u dvokrevetnoj sobi
 • Polupansion (bogati buffet doručak i večera)
 • Neograničeno kupanje u bazenskom kompleksu s termalnom vodom
 • Korišćenje bade mantila  i papuča za vreme boravka
 • Besplatno korišćenje fitness centra
 • Pitka voda iz termalnog izvora
 • Neograničen pristup internetu
 • Celodnevno kupanje na dan dolaska i odlaska
 • Širok spektar zabave i rekreacije
 • Specijalni popusti i pogodnosti u Wellness centru Amalija i Medicinskom centru Valetuda

*Dodatni dan uključuje samo osnovne usluge iz programa (smeštaj, polupansion, kupanje).

Doček Nove godine u a la carte Sofiji

 • Gala silvestarska večera Nove godine sa živom muzikom u À la carte restauranu Sofija sa čašom penušavog vina
 • Novogodišnja večera (01.01.2023)
 • Živa muzika i ples (01.01.2023)
 • Novogodišnje iznenađenje
 • Mogućnost kasnog doručka (01.01.2023) od 9.30 do 11.30
 • Neograničen pristup Svetu sauna Varinia
 • Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u odabranom hotelu
 • Polupansion (bogati buffet doručak i večera)
 • Neograničeno kupanje u bazenskom kompleksu sa termalnom vodom
 • Korištćnje bade mantila i papuča za vreme boravka
 • Besplatno korišćenje fitness centra
 • Pitka voda iz termalnog izvora
 •  Neograničen pristup internetu
 • Celodnevno kupanje na dan dolaska i odlaska
 • Širok spektar zabave i rekreacije
 •  Specijalni popusti i pogodnosti u Wellness centru Amalijai Medicinskom centru Valetuda

*Ulaz u saune moguć je za vreme boravka. Na dan odlaska se ne može koristiti sauna.
*Dodatni dan uključuje samo osnovne usluge iz programa (smeštaj, polupansion, kupanje).

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Boravišna taksa : 2,5 € po osobi na dan
 • Kotizacija: 3 € po osobi
 • Garaža: 8 € / dan
 • Doček Nove godine će se održati i na bazenu s DJ-em. Ulaz s uključenim All inclusive pićem iznosi 40 €/osoba
 • Zdravstveno osiguranje sa Covid pokrićem
 • Individualne troškove putnika
 • Prevoz

– Plaćanje hotelskog smeštaja i ostalih tipova usluga vrši se avansnom uplatom u iznosu od 50% , a ostatak najkasnije 30 dana pre datuma polaska na put.
– Za rezervacije izvršene manje od mesec pre početka putovanja, plaćanje se vrši u celosti.

Popusti za decu:

 • Dete do 6 godina, s dvije odrasle osobe u sobi, bez pomoćnog ležaja: BESPLATNO
 • Dete do 12 godina, s dve odrasle osobe u sobi, na pomoćnom ležaju: 50% popusta

 

VAŽNE NAPOMENE:

– Zbog trenutne situacije prouzrokovane virusom COVID postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu dostupni u terminu boravka i agencija ne snosi odgovornost za bilo kakve promene u načinu služenja usluga i ograničenja u hotelu ili na destinaciji boravka.
– Akontacija u iznosu od 50% plaća se prilikom rezervacije. Konačna potvrda se dobija do 48 sati po uplati. U slučaju da hotel ne potvrdi rezervaciju, akontacija se vraća putniku.
– Popusti za decu važe u pratnji dvoje odraslih, osim ako nije drugačije navedeno.
– Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE, FIRST MINUTE ili putem SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
– Troškovi otkaza aranžmana naplaćuju se po hotelskim pravilima otkaza. Detaljne informacije su dostupne u agenciji.
– Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja.
– Putnici se sami javljaju na recepciju i smeštaju u hotel, uz vaučer agencije (osim u slučaju nemogućnosti da pronadju ugovoreni hotel, kada treba da kontaktiraju agenciju telefonom).

– Putnik vaučer za hotel može preuzeti u agenciji ili putem mail adrese ukoliko je prilikom prijave za putovanje prijavio svoju mail adresu. Ukoliko putnik do mementa putovanja ne dobije vaučer za hotel potrebno je da kontaktira agenciju i zatraži vaučer. U suprotnom agencija nije odgovorna za neizdavanje vaučera.
– Oznaka kategorije hotela u programu putovanja je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Moguće je da do momenta realizacije turističkog putovanja, u pojedinim slučajevima, dođe do promene kategorije smeštajnog objekta, smanjenja dodatnih sadržaja i promene radnog vremena, promene načina usluživanja obroka, kao i kvaliteta i kvantiteta hrane, havarija i smanjenja/proširenja objekta.
– Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj apartmana ili sobe, sediste u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate.
– U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguće je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu opredelenja nisu u funkciji, za šta Organizator putovanja ne može biti odgovoran.
– Organizator nema informacije o vremenskim prilikama, građevinskoj sezoni, radnom vremenu ugostiteljskih objekata i prodavnica, u i oko smeštajnog objekta, te s toga ne preuzima odgovornost usled eventualne buke u smeštajnim objektima i jedinicama. Organizator, predstavnik ili lokalni partner ne mogu uticati na buku u susednim smeštajnim objektima i jedinicama.
– Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacije unutrašnjih sadržaja smeštajnih objekata i jedinica, ne garantuju da u međuvremenu nije došlo do promena sadržaja i izgleda, kao ni da će putnik dobiti baš smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji.
– Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja specijalnih popusta za rane rezervacije važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg cenovnika. Uslovi važe za sve hotele.
– Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji. U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja – izbor više jela, ukoliko politikom hotela nije drugačije određeno.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
– Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta.
– Putnicima sa novim biometrijskim pasošima nije potrebna viza za boravak u Sloveniji.

OPŠTE NAPOMENE
– Organizator putovanja nije ovlašćen da ceni valjanost putnih i drugih isprava. Strani državljani su u obavezi da se sami informišu o viznom režimu zemalja u koje putuju ili kroz koje prolaze.
– Putna isprava mora važiti još 6 meseci od datuma povratka sa putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo da zbog izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, prebukiranosti hotela i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
– Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa.

– Putnici koji putuju sa stranim putnim ispravama prilikom zaključenja ugovora moraju obavestiti Organizatora putovanja odnosno Posrednika u prodaji turističkih putovanja sa pasošem koje zemlje će putovati. U suprotnom, postoji mogućnost da hotelijeri povećaju cenu smeštaja na licu mesta, jer cene iz Programa važe samo za državljane koji putuju sa putnim ispravama Republike Srbije;
– Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; organizator putovanjal ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja
– Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, MB: 20106182, Licenca OTP 183/2021 kategorija A od 19.11.2021, Cenovnik br. 1 važi od 13.10,2022.  Za ovo putovanje važe opšti uslovi putovanja T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja. Web sajt www.barcino.travel, kao i Opšti Uslovi Putovanja Bacino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI INDIVIDUALNIH POLAZAKA U NAVEDENIM TERMINIMA (ne postoji minimalan broj putnika za realizaciju aranžmana, te isti ne može da se otkaže od strane Organizatora putovanja). Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Pošaljite nam Vaš utisak:

Home
Promo ponude
Kontakt