Avantura na Rtnju

Planine

Krenite u avanturu na kojoj ćete upoznati lepote Istočne Srbije!

Ovaj deo naše zemlje smatra se jednim od najprivlačnijih, a planina Rtanj važi za najomiljeniju planinarsku destinaciju tokom čitave godine. Na ovom putovanju imaćete priliku da istražite obronke ove planine i da se susretnete sa jedinstvenim nasleđem i tradicijom ovog kraja, kao i da uživate u svim pogodnostima koje Vam boravak na Rtnju nudi!

Rtanj je planina smeštena u opštini Boljevac u Istočnoj Srbiji, na oko 200km od Beograda. Ova misteriozna i čudotvorna planina privlači pažnju velikog broja posetilaca. Rtanj je prirodni fenomen Karpatskog basena sa specifičnim biljnim svetom i velikim brojem izvora i podzemnih kanala. Njegov najviši vrh Šiljak nalazi se na 1.560 metara nadmorske visine i danas predstavlja za mnoge planinare i ljubitelje prirode izazov jer se vrha Rtnja pruža neverovatan pogled, što je posebna poslastica i za profesionalne fotografe i ljubitelje fotografije. Po čuvenom geografu Jovanu Cvijiću planina Rtanj je jedna od najlepših planina u Srbiji. U neposrednoj okolini Rtnja nalaze se mnoge atrakcije kao što su Izvorište Crnog Timoka, Gamzigrad, Bogovinska pećina, Ilinsko Vrelo i mnogi drugi spomenici kulture i prirodne lepote koje mogu upotpuniti Vaš doživljaj i boravak na Rtnju.

 

Termini

SMEŠTAJ

20.06 - 21.06.

27.06 – 28.06.

04.07 – 05.07.

11.07 – 12.07.

Etno Hotel

Balašević

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

6.900

5.100

4.650

/

/

6.900

5.100

4.650

/

/

6.900

5.100

4.650

/

/

6.900

5.100

4.650

/

/

18.07 – 19.07.

25.07 – 26.08.

01.08 – 02.08.

08.08 – 09.08.

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

6.900

5.100

4.650

/

/

6.900

5.100

4.650

/

/

6.900

5.100

4.650

/

/

6.900

5.100

4.650

/

/

15.08 – 16.08.

22.08 – 23.08.

29.08 – 30.08.

05.09 – 06.09.

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

6.900

5.100

4.650

/

/

6.900

5.100

4.650

/

/

6.900

5.100

4.650

/

/

6.900

5.100

4.650

/

/

 

Termini

SMEŠTAJ

20.06 - 21.06.

27.06 – 28.06.

04.07 – 05.07.

11.07 – 12.07.

Konak Ljubica

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

/

3.470

3.470

3.470

3.470

/

3.470

3.470

3.470

3.470

/

3.470

3.470

3.470

3.470

/

3.470

3.470

3.470

3.470

18.07 – 19.07.

25.07 – 26.08.

01.08 – 02.08.

08.08 – 09.08.

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

/

3.470

3.470

3.470

3.470

/

3.470

3.470

3.470

3.470

/

3.470

3.470

3.470

3.470

/

3.470

3.470

3.470

3.470

15.08 – 16.08.

22.08 – 23.08.

29.08 – 30.08.

05.09 – 06.09.

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

/

3.470

3.470

3.470

3.470

/

3.470

3.470

3.470

3.470

/

3.470

3.470

3.470

3.470

/

3.470

3.470

3.470

3.470

Cene aranžmana su izražene u dinarima po osobi: SMEŠTAJ (NA) + BUS.
* prevoz iz Novog Sada može biti organizovan u slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika - upit u agenciji.
Za polaske iz VELIKE PLANE cena se umanjuje za 600din.
Za polaske iz NOVOG SADA cena se uvećava za 700din.
Za sopstveni prevoz  cena paket aranžmana se umanjuje za 1200din (za uslugu samo prevoz - upit u agenciji).

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
- 1 noćenje sa doručkom u odabranom smeštajnom objektu,
- Prevoz modernim autobusima (tv, dvd, audio i video oprema, a/c) na relaciji prema programu,
- Usluge pratioca grupe za sve vreme aranžmana,
- Organizaciju putovanja u celini,
- Boravišne takse.
 
CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

- Fakultativni program,
- Individualne troškove putnika,
- Putno i zdravstveno osiguranje.

Fakultativni izleti u ponudi su:

Uspon – planinarenje do vrha Rtnja – 850din,
Izlet do Gamzigrada, Felix Romuliana kompleksa i Zaječara – 900din,
Izlet do Sokobanje – 650din,
Poseta izletišta Pećura i Vrela Crnog Timoka sa obilaskom manastira Lozica – 500din,
Spa dan u Etno centru Balašević.

Izbor fakultativnog programa možete napraviti prilikom prijave ili najkasnije dan pre realizacije istog. Minimalan broj učesnika za izvođenje fakultativnih programa je 15.

NAČIN PLAĆANJA:

Gotovinsko plaćanje:
- 3.000 RSD prilikom rezervacije - akontacija u naznačenom iznosu je bespovratna,
- ostatak aranžmana 15 dana pre početka putovanja.

Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master card, Visa electron, American express.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Max travel-a
Kredit: Max Travel izdaje profakturu klijentu na osnovu koje se odobrava kredit banke gde klijent ima otvoren tekući račun.

OTKAZIVANJE UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja. U odnosu na cenu aranžmana, organizator zadržava:
- 35% ako se putovanje otkaže od 240 do 180 dana dana pre početka putovanja,
- 65% ako se otkaže 179 do 120 dana pre početka putovanja,
- 75% ako se otkaže 119 do 60 dana pre početka putovanja,
- 85% ako se otkaže 59 do 16 dana pre početka putovanja,
- 100% ako se otkaže 15 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

NAPOMENE:

1. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
2. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu rate ili celokupnog iznosa u predviđenom roku, smatra se da je odustao od putovanja. Datum otkaza se smatra trenutak kada Organizator obavesti putnika o raskidu ugovora zbog neizmirenja obaveze. Datum obaveštavanja putnika o neizmirenju obaveza i raskidu ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja.
3. Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja za putovanje.
4. Molimo putnike da provere tačno vreme polaska dan pre početka putovanja, ukoliko do tada ne dobiju informaciju sms obaveštenjem.
5. Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo overeni pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
6. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge, kao i za učešće na sportskim i drugim aktivnostima. Organizator nije odgovoran i ne može garantovati kvalitet i dužinu trajanja dnevnog i noćnog provoda, kao i drugih manifestacija.
7. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti se organizuju od strane lokalne turističke agencije. Organizator putovanja nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenja fakultativnih izleta i prema Opštim uslovima putovanja nije odgovoran za njihovo izvođenje, te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja.
8.  Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela / apartmana.
9. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene. 

Rok za prijavljivanje je do popune mesta.

Ukoliko se putnik prijavi 15 dana pred putovanje, u obavezi je da isplati aranžman u celosti.

Aranžman je kalkulisan na bazi minimum 45 prijavljenih putnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 3 dana pre puta.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

Max Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije “Max Travel” uskljadjeni sa YUTA standardom.

Program br. 1 od 09.06.2020.                    Licenca APR registar turizma kategorije OTP br. 118 / 2020 od 01.02.2020.


1.dan: Beograd-Manastir Manasija-Vodopad Lisine-Rtanj:

Polazak iz Beograda ka Rtnju u jutarnjim časovima. 

Istočna Srbija važi za jedan od naizazovnijih krajeva Srbije. Vožnja kroz predele istočne Srbije pruža vam priliku da vidite mnoge turističke atrakcije i kulturna i prirodna blaga koja se ovde nalaze. Ovde ćete naići na lepote netaknute prirode, izazovne predele kao što su kanjoni, uzvišenja i stotine pećina za istraživanje, mnoga mesta sa neizmernim kulturno-istorijskim značajem poput čuvene zadužbine Despota Stefana Lazarevića - manastira Manasija, ljubazne domaćine, neobičnu tradiciju i običaje i mnoga jela i specijalitete karakteristične za ovaj kraj koji predstavljaju izvanredan gastronomski užitak. Iskoristite priliku i upoznajte bisere ovih krajeva! A nakon toga, čeka vas dolazak na Rtanj – mističnu planinu koja predstavlja pravi prirodni fenomen o kom se ispredaju razne legende i teorije! 

Dolazak u smeštaj predviđen je za popodnevne časove. Nakon prijave u vašem smeštajnom objektu, možete uživati u svim kapacitetima koje Vam ovaj objekat i okolina pružaju – bazeni, spa centar, bar, sportski tereni i restorani sa izvanrednom domaćom kuhinjom. Opustite se i uživajte u slobodnom popodnevu i večeri i sakupite energiju za naredni dan.

2.dan: Rtanj-Beograd

Nakon doručka, za one koji žele aktivni odmor, predviđeno je fakultativno organizovano planinarenje i uspon do vrha Rtnja uz vodiča i instruktora. Najviši vrh ove planine se naziva Šiljak i nalazi se na 1561m nadmorske visine. Sam uspon nije naročito zahtevan i pogodan je čak i za početnike sa dobrom kondicijom. Nakon što se popnete na vrh Rtnja napravićete predah kako možete uživati u neverovatnom pogledu na okolinu i energiji koju pruža ova mistična planina. Boravak na vrhu ove planine predstavlja nezaboravan i jedinstven doživljaj. Tu možete pronaći i ostatke stare kapele sagrađene '30 godina prošlog veka. Nakon što se odmorite i napravite sjajne fotografije, vreme je za spuštanje nazad do podnožja Rtnja i smeštaja. 

Ukoliko preferirate da dan provedete u mirnijoj varijanti, možete se priključiti fakultativnom obilasku rimske palate Felix Romuliane i Zaječara ili fakultativnom izletu do Vrela Crnog Timoka i manastira Lozica, kao i izletu do obližnje Sokobanje.

Nakon povratka i slobodnog vremena za ručak i odmor, predviđen je polazak za Beograd u popodnevnim časovima autoputem E-75. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

Planine

Etno Hotel Balašević

Planine
Planine
Planine
Planine

ETNO HOTEL RTANJ BALAŠEVIĆ nalazi se u samom podnožju planine Rtanj, u naselju Boljevac. Ovaj Etno hotel poseduje 3 zvezdice i nudi udoban smeštaj u 10 novosagrađenih bungalova. Sobe su dvokrevetne ili sa francuskim ležajem i opremljene su TV-om, bežičnim internetom, telefonom. Gostima su dostupni i drugi kapaciteti koje hotel pruža kao što su spa i wellness centar, slana soba, bazeni, teniski tereni, restoran tradicionalne kuhinje i bar. 

Konak Ljubica

Planine
Planine
Planine
Planine

KONAK LJUBICA nalazi se u podnožju Rtnja, u neposrednoj blizini Etno kompleksa Balašević, okružen šumom i zelenilom i u mirnom ambijentu. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i višekrevetnim sobama od kojih je svaka opremljena bežičnim internetom, TV-om, peškirima. Za posetioce koji dolaze sopstvenim prevozom dostupan je i besplatan parking. U sklopu objekta postoji i restoran nacionalne kuhinje.